Strona Główna » Projekt
Projekt

Ocena wpływu rodzaju i grubości obrzeża na wytrzymałość

Czas: 2018-01-02

oklejania krawędzi służy do zakrycia odsłoniętych stronach materiałów drzewnych, takich jak sklejka, płyty wiórowe lub płyty pilśniowej o średniej gęstości, co daje wygląd substancji stałej (lub wartościowego) materiału. Badanie przeprowadzono w celu określenia wpływu na okleiniarek materiał, czyli polichlorek winylu (PVC), melaminy i fornirem, grubości materiału do oklejania krawędzi (0.4, 1, a 2 mm) oraz kompozyt drewna w rodzaju paneli na przekątnej sprężania i wytrzymałości na naprężenia właściwości wiórowej powierzchniowe z arkusza z żywicy syntetycznej ( LamPb) i płyty MDF pokryte warstwą żywicy syntetycznej (LamMDF).

Siła naprężenia diagonalnego była większa niż wytrzymałość na ściskanie ukośną wszystkich L, skośnych wytrzymałości na ściskanie wszystkich niż połączenia kontrolne. Typ Melamin krawędzi materiału pasy dało więcej przekątnej napięcie i wytrzymałość na ściskanie niż inne. Najniższa napięcie i wytrzymałość na ściskanie uzyskuje PCV materiału do oklejania krawędzi. Nie było istotnych różnic w wytrzymałości pod względem rodzaju oklejania krawędzi oraz kompozyt drewna i tworzywa panelu. jasne nie można ustalić zależności pomiędzy grubością i siłą krawędzi.

CO NOWEGO

Kontakt z nami

menu
00000000